TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Đơn vị tính: VNĐ
Cập nhật lúc 5/10/2015 2:05:58 AM
Nguồn: Ngân hàng Vietcombank
Loại Mua CK Bán CK
AUD17072.78 17225.8
CAD17795.23 18026.69
CHF23416.91 23626.79
EUR24249.74 24467.08
GBP33392.48 33691.77
JPY179.82 181.43
USD21650 21710