TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Đơn vị tính: VNĐ
Cập nhật lúc 2/8/2015 1:55:02 AM
Nguồn: Ngân hàng Vietcombank
Loại Mua CK Bán CK
AUD16620.42 16769.63
CAD17041.53 17263.44
CHF23004.07 23210.6
EUR24339.24 24557.75
GBP32542.21 32834.36
JPY180.92 182.55
USD21315 21365