TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Đơn vị tính: VNĐ
Cập nhật lúc 8/12/2015 2:05:42 PM
Nguồn: Ngân hàng Vietcombank
Loại Mua CK Bán CK
AUD15915.99 16065.69
CAD16698.71 16923.33
CHF22309.3 22519.13
EUR24320.31 24549.05
GBP34167.74 34489.1
JPY175.64 177.29
USD22000 22070